Hovedentreprise

Pålidelig leverandør af hovedentreprise

  • Institutioner
  • Andelsboligforeninger
  • Boligforeninger
  • Virksomheder
  • Liebhaveri
  • Private boliger

En hovedentreprise med Lars Printz A/S er kendetegnet ved troværdighed, varige kundeforhold og respekt for alle involverede parter i samarbejdet. I hovedentreprise foretager vi meget af produktionen selv, idet vi både har fagligt dygtige tømrere, murere og blikkenslagere i firmaet, mens de resterende entrepriser udføres af kompetente underentreprenører, som vi har et solidt samarbejde med.

Det er vigtigt for os, at kunden er i fokus i en så omfattende en proces som en hovedentreprise. Vi tilstræber at gøre hele processen så ubesværet for vores kunder som muligt, og vi prioriterer tillid og troværdighed kunden og os imellem højt. Vi gør meget ud af at afholde projektgennemgangsmøder og ugentlige planlægningsmøder for at fastholde en god fremdrift samt inddrage alle i byggeprocessen.

Vi lægger vægt på høj kvalitet og  kvalitetssikring i alle vores byggeprojekter. Derfor udfører vi i alle hovedentrepriser ugentligt tilsyn, der inkluderer fotografiske registreringer og afrapporteringer omkring kvaliteten. Dette foretages af både håndværkersjak og byggeleder. Udover denne kvalitetssikring, er man som privatperson også sikret af  Håndværkergarantien

​Vi tager os af byggeriet fra A-Z

​Når vi udfører hovedentreprise, samler vi alle fag under vores paraply, og styrer slagets gang både hvad angår kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse. Derudover rådgiver og vejleder vi vores kunder, så de opnår præcis de materialer, kvaliteter og resultater, de ønsker. Ved hovedentreprise står kunden selv for alle godkendelser, men vi lægger en stor værdi i, at kunden gennemgår en ubesværet og tilfredsstillende proces, så vi står også klar til at rådgive omkring godkendelser.

Har du spørgsmål til vores arbejde med hovedentrepriser, eller skal du have udført en entreprise, er du velkommen til at kontakte os på tlf.  57 84 88 30 eller e-mail  kontakt@larsprintz.dk.