Fuld udskiftning af tag.

Bygningen på 249 m2 er bygget i 1880 og er løbende blevet renoveret.

Som hovedentreprise stod vi for udskiftning af tag og tømrer og murerarbejde inde i huset.

Huset gennemgik en nedrivning af taget, opretning af tagkonstruktion, svampebekæmpelse, nyt tegltag, nedtagning af skorsten og ny tagaltan.

Blikkenslagerne stod for inddækning af tag, opførelse af tagrender og nedløb.

I forbindelse med projektet samarbejdede vi med arkitekt Peter Kiowsky

Kategori