HÅNDVÆRKERFRADRAG
​Helårsbolig

​​FÅ ET HURTIGT OVERBLIK OVER REGLERNE

Kort om reglerne

 • Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.000 kr. årligt i håndværksydelser. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så man skal indtaste hver sin andel.
 • Hjemmeboende børn over 18 år kan yderligere få et fradrag på op til 12.000 kr. årligt,. Hvis dette fradrag benyttes, skal den/de hjemmeboende børn have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkere.
 • Fradraget dækker udelukkende arbejdsløn inkl. moms - ikke materialer.
 • Fradraget bliver medregnet som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at den reelle skatteværdi af fradraget vil være knap 4.000 kr. årligt pr. person.

Hvilke betingelser er gældende?

 • Arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, og arbejdet skal være udført i det år, der ønskes fradrag for.
 • Den skattepligtige person skal være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb.
 • Du kan kun få fradrag for nybyggeri.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), hvor CVR-nr. eller CPR-nr. fremgår. Arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb. Kontant betaling og check dækkes ikke.
 • Det skal fremgå tydeligt på fakturaen, hvor stor en del af det samlede beløb, der dækker arbejdslønnen.

​Fradragsberettigede håndværksydelser

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)


Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde


Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Fortsatsvinduer


Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre


Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning


Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering


Isolering af gulv, fx:

 • Isolering terrændæk og krybekælder op mod gulv
 • Regnvandsfaskiner


Arbejde på solfangere, solceller og hustandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af hustandsvindmøller  - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Se den fulde liste på www.dhv.dk​

​​Kilde: Dansk Håndværk, se faktaark omkring registrering af fradrag for helårsbolig og regler ved leje af bolig.​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Vi kombinerer faglig viden med engagement, og skaber bæredygtige byggerier på hele Sjælland.

Et troværdigt håndværkerfirma

Tømrerfirmaet Lars Printz A/S er stiftet af Lars Printz og er en veldrevet virksomhed, der kontinuerligt er vokset siden etableringen i 2003. Vi dækker hele Sjælland med en lang række services og er specialister i tagarbejde.

​Kontaktoplysninger

Tømrerfirma Lars Printz A/S

Rugvænget 6, 4100 Ringsted

CVR: 10100011

Telefon: 57 84 88 30

E-mail: kontakt@larsprintz.dk

© Copyright Tømrerfirma Lars Printz A/S​